Και νέο τμήμα ΕΣΔΔΑ

Νέο τμήμα προετοιμασίας για την ΕΣΔΔΑ ανοίγει τη Δευτέρα 29/10/2018 ,ώρα 18:00 με 22:00.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Δε  18:00-22:00   Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους  (κ.Μπελεγρίνος)

Κόστος: 85 ώρες   840,00


Τε  18:00 – 22:00  Πολιτική Οικονομία                                   (κ.Λευθεριωτάκης)

Κόστος:  65 ώρες   640,00

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 2 βασικών ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 1480,00

ΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ και ΤΑ ΔΥΟ:  1200,00