Και Νέο Τμήμα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

Τη Τετάρτη 16/01/2013 ξεκινάει το νέο μας τμήμα για το διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ.

 

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να εξασφαλίσετε τη θέση σας…