Και νέο Τμήμα για το Διαγωνισμό Συμβολαιογράφων

Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ ξεκινούν και νέο τμήμα το Σάββατο 02/02/2013  για τον επικείμενο διαγωνισμό των Συμβολαιογράφων.

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας.