Και νέο βιβλίο για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Υπό έκδοση είναι το νέο μας βιβλίο για τη Πολιτική Οικονομία που αφορά στους Εισαγωγικούς Διαγωνισμούς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Ένα απαραίτητο βοήθημα για όλους τους υποψήφιους για την ΕΣΔΔΑ.