ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Θέματα Ιατρικής Φυσικής Κατατακτηρίων Ιατρικής Αθηνών Δεκεμβρίου 2018

Θέματα Ιατρικής Χημείας Κατατακτηρίων Ιατρικής Αθηνών Δεκεμβρίου 2018

Θέματα Βιολογίας Κατατακτηρίων Ιατρικής Αθηνών Δεκεμβρίου 2018

Τα θέματα των Κατατακτηρίων στην Ιατρική Αθηνών τον Δεκέμβριο του 2018 ήταν ιδιαιτέρως απαιτητικά, ίσως τα πιο απαιτητικά και στα τρία εξεταζόμενα μαθήματα από το 2013 που διεξάγονται με το νέο σύστημα των γραπτών εξετάσεων.

Στο μάθημα της Ιατρική Φυσικής, το οποίο εξετάστηκε πρώτο, τα θέματα ήταν αυξημένης δυσκολίας και πιο αναλυτικά:

 • Το πρώτο θέμα ήταν από το Κεφάλαιο 15 Υπέρηχοι, βιβλίο Ιατρική Φυσική του Ευάγγελου Γεωργίου και απαιτούσε βαθειά κατανόηση της ύλης και κριτική σκέψη. Αξίζει να τονίσουμε ότι για 3η συνεχόμενη χρονιά υπήρχε θέμα από το Κεφάλαιο 15 των Υπερήχων στις εξετάσεις.
 • Το δεύτερο θέμα ήταν από το Κεφάλαιο 9 Ηλεκτρικά Σήματα από το σώμα, βιβλίο Φυσική Ανθρωπίνου σώματος του Cameron, και περιείχε πολλά ερωτήματα.
 • Το τρίτο θέμα ήταν από το Κεφάλαιο 14 Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού, βιβλίο Ιατρική Φυσική του Ευάγγελου Γεωργίου, και το ερώτημα που τέθηκε για τα βαθμιδωτά πεδία είναι ίσως το δυσκολότερο κομμάτι σε αυτό το κεφάλαιο. Αξίζει να τονίσουμε ότι για 2η συνεχόμενη χρονιά υπήρχε θέμα από το Κεφάλαιο 14 του Μαγνητικού Συντονισμού στις εξετάσεις.
 • Το τέταρτο θέμα ήταν συνδυαστικό από το Κεφάλαιο 6 Ακτινογραφία-Ακτινογραφικό Μηχάνημα και από το Κεφάλαιο 2 Αλληλεπίδραση Ακτινοβολίας Ύλης, βιβλίο Ιατρική Φυσική του Ευάγγελου Γεωργίου, και απαιτούσε πολλή καλή γνώση της ύλης για να γίνει η σύνδεσή τους.

 

Για άλλη μία φόρα ακολουθήθηκε η αναλογία 3 θέματα από το βιβλίο του Γεωργίου και 1 θέμα από το βιβλίο του Cameron.

Στο μάθημα της Ιατρικής Χημείας, το οποίο εξετάστηκε δεύτερο κατά σειρά, τα θέματα απαιτούσαν απομνημόνευση χημικών τύπων και κριτική ικανότητα, πιο αναλυτικά:

 • Το πρώτο θέμα ήταν από τα Κεφάλαια 3 και 4, Πρωτεΐνες και Αμινοξέα από το βιβλίο Βασικές Αρχές Βιοχημείας του Lehninger και ζητούσε δομές αμινοξέων, κατάσταση ιοντισμού τους και δεσμούς που αναπτύσσονται ανάμεσα στις πλευρικές ομάδες αμινοξέον ώστε να συντηρείται η τριτοταγής δομή της πρωτεΐνης.
 • Το δεύτερο θέμα ήταν από το Κεφάλαιο 9 Χημικός Δεσμός Ι: Η Θεωρία του Lewis, βιβλίο Αρχές Χημείας-Μοριακή Προσέγγιση του Nivaldo Tro και ζητούσε δομές Lewis, φαινόμενο συντονισμού και τυπικό φορτίο.
 • To τρίτο θέμα, ίσως το πιο απαιτητικό εκ των τεσσάρων, ήταν από το Κεφάλαιο 10 Λιπίδια από το βιβλίο Βασικές Αρχές Βιοχημείας του Lehninger και ζητούσε πως συντίθενται τα τριγλικερίδια, την ονοματολογία τους και στερεοϊσομέρεια.
 • Το τέταρτο θέμα είχε αρκετά μεγάλη διατύπωση και ήταν από τα Κεφάλαια 3-4-6, Πρωτεΐνες, Αμινοξέα και Ένζυμα από το βιβλίο Βασικές Αρχές Βιοχημείας του Lehninger και ζητούσε πως δρουν τα αμινοξέα στο ενεργό κέντρο του ενζύμου, ιοντισμό αμινοξέων και ρυθμιστικό εύρος pkr.

 

Για άλλη μία φόρα ακολουθήθηκε η αναλογία 3 θέματα από το βιβλίο Βιοχημείας του Lehninger και 1 θέμα από το βιβλίο Χημείας του Nivaldo Tro.

Στο μάθημα της Βιολογίας, το οποίο εξετάστηκε τρίτο κατά σειρά, σε πολλούς προκάλεσαν έκπληξη τα 2 θέματα από το βιβλίο της Ιατρικής Γενετικής των Thompson & Thompson. Ίσως γιατί πολλοί θεωρούσαν ότι είναι απίθανο να επιλεχθεί θέμα / θέματα από αυτό το βιβλίο, το οποίο δεν είχε και δεν έχει λογική υπόσταση να το πιστεύει κάποιος διότι (εκτός ότι η ύλη των κατατακτηρίων το περιλαμβάνει) το 2013, 2015 και το 2016 ένα από τα τέσσερα θέματα της Βιολογίας ήταν από το βιβλίο της Γενετικής.

 • Το πρώτο θέμα ήταν από τα Κεφάλαιο 5 DNA και Χρωμοσώματα και Κεφάλαιο 18 Ο κύκλος της Κυτταρικής Διαίρεσης από το βιβλίο Βασικές Αρχές Κυτταρικής Βιολογίας του Alberts και απαιτούσε τη γνώση μηχανισμών συμπύκνωσης της χρωματίνης στις διάφορες φάσεις του κυτταρικού κύκλου.
 • Το δεύτερο θέμα ήταν από το Κεφάλαιο 18 Ο κύκλος της Κυτταρικής Διαίρεσης από το βιβλίο Βασικές Αρχές Κυτταρικής Βιολογίας του Alberts και πρόκειται για ένα ξεκάθαρο θέμα από το εν λόγω κεφάλαιο.
 • Το τρίτο θέμα ήταν από το Κεφάλαιο 6 Κλινική Κυτταρογενετική -Διαταραχές των Αυτοσωματικών και των Φυλετικών Χρωμοσωμάτων από το βιβλίο Ιατρική Γενετική των Thompson & Thompson και απαιτούσε τη γνώση δημιουργίας ανευπλοειδικών γαμετών στη μείωση καθώς και χρωμοσωματικές ανωμαλίες, όπως η μετάθεση κατά Robertson, το ισοχρωμόσωμα 21, η μερική τρισωμία 21 αλλά και φαινόμενα που συμβαίνουν κατά την εμβρυογένεση όπως ο μωσαικισμός.
 • Το τέταρτο θέμα ήταν από το Κεφάλαιο 14 Αναπτυξιακή Γενετική και συγγενείς ανωμαλίες από το βιβλίο Ιατρική Γενετική των Thompson & Thompson και απαιτούσε τη γνώση της ρυθμιζόμενης ανάπτυξης και την κυοφορία μονοζυγωτικών διδύμων.

 


Έως τις εξετάσεις του 2017 η αναλογία των θεμάτων ήταν και τα 4 θέματα από το βιβλίο Βιολογίας του Alberts ή 3 θέματα από το βιβλίο Βιολογίας του Alberts και 1 θέμα από το βιβλίο Γενετικής των Thompson & Thompson. Μπορεί φέτος η αναλογία των 2 θεμάτων από τον Alberts και των 2 θεμάτων από την Γενετική των Thompson & Thompson να ήταν έκπληξη αλλά δεν θα έπρεπε να είναι “έκπληξη” η αξιοποίηση και του βιβλίου της Γενετικής στις εξετάσεις.