ΕΣΔΔ, αλλαγές της τελευταίας στιγμής

Ψηφίστηκε τελικά την Παρασκευή 24/10/2014 το θρυλικό νομοσχέδιο για την ΕΣΔΔ. Τώρα πια είναι νόμος.

Το κείμενο, που τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ έχουν κατ’ αποκλειστικότητα στα χέρια τους από το μεσημέρι της Παρασκευής 24/10/2014, έχει, όπως θα δείτε, χειρόγραφες αλλαγές της τελευταίας στιγμής.

Το άρθρο 18 είναι αυτό που καθορίζει τα μαθήματα του εισαγωγικού διαγωνισμού.

Βασικές αλλαγές:

1) Επιτρέπεται και άλλη ξένη γλώσσα,σε επίπεδο Γ2,εκτός από τα αγγλικά (η ΠΡΟΣΒΑΣΗ το είχε γράψει δέκα   μέρες πριν).

2) Εισάγεται στο Τεστ Δεξιοτήτων η ενότητα “Δεξιότητες Χρήσης Ξένης γλώσσας”. (10%)

3) Εισάγεται επίσης η ενότητα “γνώσεις επικαιρότητας”.  (10%)

 

Ανάρτηση: Παρασκευή 24/10/2014.