ΕΣΔΔΑ Πρόγραμμα για ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΣΔΔΑ:

Έναρξη: Τετάρτη 8/10/2014 και κάθε Τετάρτη 18:00 με 22:00

Διάρκεια:

1) Βασικό τμήμα:  30 ώρες,  280,00

2) Πρώτο επαυξημένο τμήμα: 60 ώρες, 460,00

3) Δεύτερο επαυξημένο τμήμα: 90 ώρες, 780,00

Στο βασικό τμήμα δίνονται οι βασικές κατευθύνσεις που πρέπει να έχει κάποιος για να αντιμετωπίσει το ΤΕΣΤ  ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ειδικά της ΕΣΔΔ. (Δεν θα είναι ίδιο με αυτό του ΑΣΕΠ του 2008!)

Το πρώτο επαυξημένο τμήμα περιέχει επιπλέον 30 ώρες (σύνολο 60) για περισσότερη εξάσκηση.

Το δεύτερο επαυξημένο τμήμα περιέχει άλλες 30 ώρες (σύνολο 90) για ακόμα περισσότερη εξάσκηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ, ειδικά για την ΕΣΔΔ, δεν έχει ύλη και δεν είναι αποστήθιση γνώσεων επί παντός επιστητού!  Περιέχει, αντίθετα, ειδικές δεξιότητες, στο ύφος των εξετάσεων της EPSO, που πρώτη φορά εισάγονται και στην Ελλάδα (βλέπε σχετική σελίδα μας).

Πρόσθετο πρόγραμμα για δεξιότητες στη χρήση της ξένης γλώσσας:

Τα φροντιστήριά μας διοργανώνουν επίσης ένα πρόσθετο πρόγραμμα 20 ωρών για εξάσκηση πάνω στις δεξιότητες χρήσης της ξένης γλώσσας (το νέο κομμάτι που προστέθηκε την τελευταία στιγμή στο τεστ, με συντελεστή βαρύτητας επί του συνολικού βαθμού εισαγωγής 10%).

Κόστος: 20 ώρες, 180,00.

Ωρολόγιο πρόγραμμα από τη Γραμματεία (210-380 03 03).