ΕΣΔΔΑ:

ΚA’ Εισαγωγικός Διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Δ’ Εισαγωγικός Διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης