ΕΣΔΔΑ : ΙΘ΄ Εισαγωγικός Διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Β΄ Εισαγωγικός Διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης