Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ, εκπαίδευσαν συνολικά 12 υποψηφίους για τον ΚΓ Εισαγωγικό Διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ (2013), εκ των οποίων οι 5 πέρασαν στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.

Επιτυχόντες ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ το 2013

  1. Κρητικού Άρτεμις
  2. Γιαννούζη Ξανθίππη
  3. Τσιάπρα Αγγελική
  4. Τριανταφυλλοπούλου Χριστίνα
  5. Βενετίου Βασιλεία