ΕΣΔΔΑ 30ος Εισαγωγικός Διαγωνισμός 2023 : Τη Δευτέρα 11/09/2023 και ώρες 18:00-22:00 ξεκινά νέο τμήμα προετοιμασίας με στόχο τον 30ο Διαγωνισμό για τη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.

Πληροφορίες στο χώρο μας ΜΟΝΟ κατόπιν ραντεβού στο 2103800303.

Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκαιρη κράτηση θέσης…

Περιορισμένος αριθμός θέσεων…

 Ενδεικτικά, μερικοί από τους επιτυχόντες μας:

 1. Λουκάκης Αλέξανδρος – 10ος στο Τμήμα Γενικής Διοίκησης
 2. Μαρκατζίνου Μαρίνα – 23η στο Τμήμα Γενικής Διοίκησης
 3. Χατζηνικόλα Γιολάντα – 1η στο Τμήμα Ψηφιακής Πολιτικής – 1η θέση στη συνολική σειρά κατάταξης
 4. Μάντη Πέτρο – 1ος στο Τμήμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας – Θέση 11η στη βαθμολογική σειρά κατάταξης
 5. Τσικλητάρη Λουκά – 2ος στο Τμήμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας – Θέση 54η στη βαθμολογική σειρά κατάταξης
 6. Ασπρουλάκη Ελένη- 7η στο Τμήμα Αναπτυξιακών και Περιφερειακών Πολιτικών – Θέση 77η στη βαθμολογική σειρά κατάταξης
 7. Παπαβασιλείου Δημήτριος – 1ος στοΤμήμα Ψηφιακής Πολιτικής – Θέση 9η στη βαθμολογική σειρά κατάταξης
 8. Τοπούζη Χαρίκλεια – 1η στο Τμήμα Εμπορικών / Οικονομικών Υποθέσεων – Θέση 10η στη βαθμολογική σειρά κατάταξης
 9. Πακιρτζόγλου Ιωάννης – 5ος στο Τμήμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας – Θέση 71η στη βαθμολογική σειρά κατάταξης
 10. Ζαχαράκης Θωμάς – 29ος στο Τμήμα Γενικής Διοίκησης – Θέση 40 στη βαθμολογική σειρά κατάταξης
 11. Χριστοπούλου Ανδρονίκη – 14η στο Τμήμα Αναπτυξιακών και Περιφερειακών Πολιτικών – Θέση 146 στη βαθμολογική σειρά κατάταξης (κάνοντας τεράστια ανατροπή στο Β στάδιο, έτσι από την θέση 229 του Α σταδίου βρέθηκε στη θέση 146 της τελικής κατάταξης)
 12. Σταικούρα Αρετή – 3η στο Τμήμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας – Θέση 78 στη βαθμολογική σειρά κατάταξης
 13. Καλαμάτας Δημήτρης – 19ος στο Τμήμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας – Θέση 113 στη βαθμολογική σειρά κατάταξης
 14. Βαγγελάτος Ηρακλής – 2ος στο Τμήμα Ψηφιακής Πολιτικής – Θέση 70 στη βαθμολογική σειρά κατάταξης
 15. Καραβά Αλεξάνδρα – 3η στο Τμήμα Ψηφιακής Πολιτικής – Θέση 81 στη βαθμολογική σειρά κατάταξης
 16. Κουτσογιαννοπούλου Ελισάβετ – 3η στο Τμήμα Πολιτιστικής Διοίκησης – Θέση 19 στη βαθμολογική σειρά κατάταξης

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Α Στάδιο
1) Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους και 2) Μικροοικονομική- Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική
Η διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας καθεμίας από τις δύο εξεταζόμενες ενότητες «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» και «Μικροοικονομική – Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική» ορίζεται σε δύο (2) ώρες, που ξεκινούν με το πέρας της τελευταίας εκφώνησης του προς ανάπτυξη θέματος.
3) Γνώσεις και Δεξιότητες

50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σε μία ώρα
Άριστα το 50 ανά εξεταζόμενο μάθημα του Α σταδίου.
Βάση το 30 στα 50 ανά εξεταζόμενο μάθημα του Α σταδίου.


Β Στάδιο
1) Δημόσια Διοίκηση Διακυβέρνηση
Η διάρκεια της γραπτής εξέτασης ορίζεται σε δύο (2) ώρες, οι οποίες ξεκινούν με το πέρας της τελευταίας εκφώνησης του προς ανάπτυξη θέματος. Η προφορική εξέταση των υποψηφίων διενεργείται ενώπιον πενταμελούς επιτροπής. Οι υποψήφιοι εξετάζονται προφορικά χωρισμένοι σε ομάδες των πέντε (5) με αλφαβητική
σειρά.
2) Φάκελος επίκαιρου θέματος
Η γραπτή εξέταση των υποψηφίων πραγματοποιείται σε φάκελο με επίκαιρο θέμα, σχετικό με μια από τις παρακάτω θεματικές ενότητες που μπορούν να επιλέξουν:
1. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
2. Πληροφορική και Ψηφιακός Μετασχηματισμός
3. Κοινωνική Πολιτική
4. Περιφερειακή Πολιτική και Ανάπτυξη
Η επιλογή της θεματικής «Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις» είναι υποχρεωτική για τους υποψηφίους που επιθυμούν να εισαχθούν στο Τμήμα Εμπορικών – Οικονομικών
Υποθέσεων (ΕΟΥ) και η επιλογή της θεματικής «Πληροφορική και Ψηφιακός Μετασχηματισμός» υποχρεωτική για τους υποψηφίους που επιθυμούν να εισαχθούν στο
Τμήμα Ψηφιακής Πολιτικής, χωρίς αντιστρόφως να αποκλείεται η δυνατότητα εισαγωγής υποψηφίων που επιλέγουν μία από αυτές τις θεματικές και σε άλλα Τμήματα. Η γραπτή δοκιμασία διεξάγεται με παράδοση κλειστού φακέλου και του φύλλουερωτημάτων του κληρωθέντος θέματος για κάθε θεματική ενότητα στους υποψηφίους και διαρκεί τρεις (3) ώρες.

3) Ξένη γλώσσα
Κείμενο και απάντηση σε 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σύνταξη περίληψης, παραγωγή γραπτού λόγου.
Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο Τμήμα Εμπορικών – Οικονομικών Υποθέσεων, στο Τμήμα Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας και στο Τμήμα Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξετάζονται γραπτά στην αγγλική ως πρώτη ξένη γλώσσα και
στην γαλλική ή γερμανική ως δεύτερη ξένη γλώσσα. Στον βαθμό επίδοσης της ενότητας της ξένης γλώσσας συμμετέχει η ενότητα των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής κατά δέκα (10) μονάδες, η περίληψη/σύνοψη κατά είκοσι (20) μονάδες και η παραγωγή γραπτού λόγου κατά είκοσι (20) μονάδες.

Άριστα το 50 ανά εξεταζόμενο μάθημα του Β σταδίου.
Βάση το 30 στα 50 ανά εξεταζόμενο μάθημα του Β σταδίου.

Συντελεστές βαρύτητας:
Α Στάδιο : Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 40%, Μικροοικονομική- Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική 40%, Δεξιότητες 20%
Β Στάδιο : Δημόσια Διοίκηση Διακυβέρνηση 50%, Φάκελος επίκαιρου θέματος 30%, Ξένη γλώσσα 20%
Διαμόρφωση τελικής βαθμολογίας:
50% Α Στάδιο και 50% Β Στάδιο

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

25ος Διαγωνισμός – Θέματα Α και Β Σταδίου 26ος Διαγωνισμός – Θέματα Α και Β Σταδίου 27ος Διαγωνισμός – Θέματα Α και Β Σταδίου 28ος Διαγωνισμός – Θέματα Α και Β Σταδίου

Τρόπος προετοιμασίας για τα μαθήματα Οικονομικών και Οργάνωσης και Λειτουργίας Κράτους στο φροντιστήριο μας:

 Οι συναντήσεις μας χωρίζονται ανά θεματική ενότητα, οπότε για το μάθημα του Κράτους οι θεματικές που έχουμε είναι: Ευρωπαικό Δίκαιο – Συνταγματικό Δίκαιο και Πολιτική Επιστήμη ενώ για το μάθημα των Οικονομικών οι θεματικές που έχουμε είναι: Μικροοικομία – Μακροοικονομία και Δημόσια Οικονομική.

 Για μας μεγάλη σημασία έχει η καλλιέργεια-εξοικείωση των υποψηφίων με το γραπτό δοκίμιο που πρέπει να παρουσιάσουν στις εξετάσεις. Πραγματοποιούμε μία τετράωρη συνάντηση / εβδομάδα για το Κράτος και άλλη μία τετράωρη συνάντηση / εβδομάδα για τα Οικονομικά. Από την 2η συνάντηση των μαθημάτων μας και σε κάθε συνάντηση, γράφετε ένα τεστ διάρκειας 15-20 λεπτών σε έννοιες που παραδόθηκαν στον προηγούμενο μάθημα. Επίσης, σε κάθε συνάντηση, οι καθηγητές σας δίνουν γραπτή 
 εργασία για το σπίτι ώστε να την φέρετε την επόμενη φορά του μαθήματος. 

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, συζητιούνται στην τάξη θέματα που έχουν πέσει σε προηγούμενους διαγωνισμούς ενώ με το τέλος των μαθημάτων πραγματοποιούνται ασκήσεις προσομοίωσης σε πραγματικές συνθήκες του διαγωνισμού για την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων.

 Τέλος, σας “μαθαίνουν” πόσο σημαντικό είναι η δημιουργία Πλάνου Απάντησης πριν ξεκινήσετε να γράφετε.