ΕΣΔΔΑ Διαγωνισμός 2020 : ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ 27ου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Συγχαρητήρια στην ΠΡΩΤΗ των πρώτων μαθήτριά μας  Χατζηνικόλα Γιόλα.

Ευχόμαστε καλή φοίτηση στη Σχολή  Δημόσιας Διοίκησης και καλή σταδιοδρομία.

Η Γιολάντα με σωστή καθοδήγηση και στοχοπροσήλωση, κατάφερε να περάσει πρώτη στη Σχολή.

Σημείωση: Αποτελεί ανέκδοτο ότι η ως άνω μαθήτρια αναφέρεται και στις λίστες “επιτυχόντων” άλλων φροντιστηρίων, όπου απλώς παρακολούθησε ένα δίωρο δοκιμαστικό μάθημα και έφυγε…

Αυτό είναι ενδεικτικό για την αξιοπιστία των ως άνω ιδρυμάτων…

Προσέξτε τις λίστες που σας σερβίρουν…

4 Επιτυχόντες

Συγχαρητήρια και στους υπόλοιπους επιτυχόντες μας:

  • Μάντη Πέτρο 11η θέση
  • Τσικλητάρη Λουκά 54η θέση
  • Ασπρουλάκη Ελένη 77η θέση

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

7 από τους 12 μαθητές μας επιτυχόντες.

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για το Α’ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ 27ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού, 7 από τους 12 μαθητές μας επιτυχόντες

Συγχαρητήρια στη μαθήτριά μας Γιολάντα Χατζηνικόλα που κατέλαβε την 3η θέση στου επιτυχόντες. Η Γιολάντα βαθμολογήθηκε με την υψηλότερη βαθμολογία από όλους του υποψηφίους στην Οικονομία, κάτι που δεν ήταν καθόλου εύκολο, καθώς προερχόταν από θεωρητική σχολή.

Θερμά συγχαρητήρια στους καθηγητές μας που με μεθοδικότητα και συστηματική καθοδήγηση προετοίμασαν του υποψηφίους μας. Ειδικά για το μάθημα των Οικονομικών είναι σημαντικό ότι ο καθηγητής γνωρίζει πως δεν απευθύνεται μόνο σε πτυχιούχους Οικονομικών Σχολών, οπότε έχει προσαρμόσει τη διδασκαλία του, ώστε να γίνεται απολύτως κατανοητός από υποψηφίους που είναι αποφασισμένοι να προετοιμαστούν σοβαρά, ακόμα και αν οι υποψήφιοι δεν έχουν υπόβαθρο Σχολής Οικονομικών Επιστημών.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
1. OΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
1. Το κράτος: Θεωρίες του κράτους. Μορφή του κράτους (αυταρχικό, φιλελεύθερο, ενιαίο,
ομοσπονδιακό κ.λπ.). Κράτος και οικονομία. Το ζήτημα της νομιμοποίησης του κράτους.
Έθνος και κράτος (εθνικό συμφέρον, γενικό συμφέρον, δημόσιο συμφέρον). Οι λειτουργίες
του κράτους (νομοθετική, διοικητική, δικαστική).
2. Κράτος και πολιτικό σύστημα. Πολιτικό σύστημα, πολιτειακό καθεστώς και πολίτευμα
Θεωρίες της δημοκρατίας. Το δημοκρατικό πολίτευμα και το αντιπροσωπευτικό σύστημα. Η
σχέση κοινωνίας και πολιτικής. Η κοινωνία στο πολιτικό σύστημα. Η ιδιότητα του πολίτη.
Εκλογές, ομάδες συμφερόντων και διαδικασίες λήψεως των αποφάσεων.
3. Οι πολιτικές του κράτους: Θεωρίες περί των πολιτικών του κράτους. Φιλελευθερισμός,
νεοφιλελευθερισμός, σοσιαλισμός. Κρατικές πολιτικές και παρεμβατισμός.
4. Το Συνταγματικό Δίκαιο: Συνταγματικό δίκαιο των δικαιωμάτων και Συνταγματικό Δίκαιο
των εξουσιών. Η συνταγματική αναθεώρηση. Η ιεραρχία των κανόνων του δικαίου. Το
ισχύον ελληνικό Σύνταγμα. Οργανωτικές βάσεις του πολιτεύματος. Η μορφή του ελληνικού
πολιτεύματος (Προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία). Η δημοκρατική αρχή. Το
κοινοβουλευτικό σύστημα. Η προεδρευόμενη μορφή του πολιτεύματος. Η διάκριση των
λειτουργιών (άρθρο 26 Σ, οργανικό και λειτουργικό κριτήριο, διασταύρωση). Κράτος
Δικαίου. Κοινωνικό κράτος. Η αρχή της νομιμότητας.
5. Θεμελιώδη Δικαιώματα: Έννοια και κατηγορίες των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Φορείς,
αποδέκτες, πεδίο προστασίας, περιορισμοί θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η αρχή της
αναλογικότητας. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Θετική και αρνητική ελευθερία. Η αρχή της
ισότητας και ειδικότερες εκφάνσεις της. Τα θεμελιώδη δικαιώματα στο ελληνικό Σύνταγμα
(άρθρα 4-25 του Συντάγματος), στην ΕΣΔΑ και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
ΕΕ. Τριτενέργεια των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
6. Οργανωτικό Συνταγματικό Δίκαιο-Τα όργανα του κράτους: Εκλογικό σώμα (σύνθεση,
προσόντα εκλογέα, συνταγματικές εκλογικές αρχές). Βουλή, Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
Κυβέρνηση, Πρωθυπουργός, Υπουργοί, ευθύνη των μελών της Κυβέρνησης. Η Διοίκηση
(κεντρική διοίκηση, αποκεντρωμένη διοίκηση). Ανεξάρτητες Αρχές (οι 5 συνταγματικά
κατοχυρωμένες αρχές, κατηγοριοποίηση, φυσιογνωμία). Δικαστική λειτουργία. Λειτουργική
και προσωπική ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών. Δικαστικός έλεγχος των
συνταγματικότητας των νόμων.
7. Ευρωπαϊκή Ένωση: Η Συνθήκη της Λισαβόνας (βασικές αλλαγές, πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα). Οι πολιτικοί Θεσμοί της ΕΕ, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο, Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΕ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. H Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα. Το Δικαστήριο της ΕΕ, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Το Eurogroup.
Οι πηγές του ενωσιακού δικαίου. Πρωτογενές Ευρωπαϊκό Δίκαιο (ΣυνΘΕΕ, ΣυνΘΛΕΕ,
Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ). Παράγωγο Ευρωπαϊκό Δίκαιο (κανονισμοί,
οδηγίες, αποφάσεις, συστάσεις. γνώμες, η συνήθης νομοθετική διαδικασία στην ΕΕ). Οι
γενικές αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Οι τέσσερις οικονομικές ελευθερίες και η εσωτερική
αγορά. Η σχέση Συντάγματος και Ευρωπαϊκού Δικαίου (άρθρο 28 Σ και νομολογία
Δικαστηρίου της ΕΕ). Η διάκριση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβουλίου της Ευρώπης. Η
έννοια της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
8. Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Υπερεθνική, εθνική και τοπική διοίκηση. Επιδράσεις
υπερεθνικών θεσμών και πολιτικών στους εθνικούς θεσμούς και τις εθνικές δημόσιες15
πολιτικές. Διακυβέρνηση, κυβέρνηση και κράτος. Συγκριτικά μοντέλα κρατών,
διακυβέρνησης και δημοκρατίας. Ο ρόλος των επιστημικών (epistemic) κοινοτήτων και των
κοινοτήτων πολιτικής στη διακυβέρνηση.


2. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ – ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
1. Ιστορική εξέλιξη της οικονομικής σκέψης: Κλασική Πολιτική Οικονομία, Μαρξισμός,
Νεοκλασικισμός, Θεσμική Σχολή, Κεϋνσιανισμός.
2. Το σύστημα της αγοράς και ο σχηματισμός των τιμών: Επιλογές του καταναλωτή και η
θεωρία της ζήτησης αγαθών. Ελαστικότητα ζήτησης και προσφοράς. Θεωρία της
παραγωγής του κόστους και της προσφοράς αγαθών. Ανταγωνισμός, συντονισμός και
ισορροπία.
3. Μορφές αγοράς, ανταγωνισμός και κοινωνική ευημερία: Τέλειος ανταγωνισμός,
μονοπώλιο, ολιγοπώλιο και μονοπωλιακός ανταγωνισμός.
4. Ο μηχανισμός της αγοράς και η λογική των ρυθμιστικών παρεμβάσεων του κράτους:
Ατέλειες και αποτυχίες της αγοράς, δημόσια αγαθά, εξωτερικές οικονομίες και εξωτερικές
επιβαρύνσεις.
5. Συνολική προσφορά, συνολική ζήτηση και η έννοια της μακροοικονομικής ισορροπίας:
Το εισοδηματικό κύκλωμα και το σύστημα των εθνικολογιστικών κατηγοριών.
Προσδιορισμός του εθνικού εισοδήματος και της συνολικής απασχόλησης.
6. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας, η κεντρική τράπεζα και ο προσδιορισμός του γενικού
επιπέδου των τιμών. Ανεργία και πληθωρισμός. Οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση.
7. Ο κρατικός προϋπολογισμός: Η διαδικασία του κρατικού προϋπολογισμού (κατάρτιση,
ψήφιση, εκτέλεση και έλεγχος). Φύση και κριτήρια δημοσίων δαπανών. Χρηματοδότηση των
δημοσίων δαπανών (τύποι φορολογίας και δημοσίου δανεισμού).
8. Οικονομικές πολιτικές του κράτους, συμπληρωματικότητες και αντιθέσεις:
Σταθεροποιητική πολιτική (δημοσιονομική και νομισματική), εισοδηματική πολιτική,
κοινωνική πολιτική, αναπτυξιακή πολιτική, πολιτική αντιμετώπισης της φτώχειας, πολιτική
ανταγωνισμού και δημόσιες επιχειρήσεις.
9. Διεθνής οικονομία και οικονομική πολιτική: Η αποτελεσματικότητα της νομισματικής και
δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία. Συναλλαγματικές ισοτιμίες. Οικονομική
ανάπτυξη και οικονομικές ανισότητες σε παγκόσμιο επίπεδο.
10. Οικονομικές διαστάσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: Η εσωτερική αγορά. Οικονομική
και Νομισματική Ένωση. Η νέα ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση στη ζώνη του ευρώ. Η
διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11. Η ελληνική οικονομία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: Εξελίξεις και
προοπτικές. Δημόσια οικονομικά. Ισοζύγιο πληρωμών. Απασχόληση και ανεργία.
Κατευθύνσεις πολιτικής. Προοπτικές ονομαστικής και πραγματικής σύγκλισης.
Δημοσιονομική κρίση στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη.

Απόφαση χρηματοδότητσης για διεξαγωγή 28ου και 29ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ – Συνολικά 295 θέσεις.


Τρόπος προετοιμασίας για τα μαθήματα Οικονομικών και Οργάνωσης και Λειτουργίας Κράτους:

Οι συναντήσεις μας χωρίζονται ανα θεματική ενότητα, οπότε για το μάθημα του Κράτους οι θεματικές που έχουμε είναι: Ευρωπαικό Δίκαιο – Συνταγματικό Δίκαιο και Πολιτική Επιστήμη ενώ για το μάθημα των Οικονομικών οι θεματικές που έχουμε είναι: Μικροοικομία – Μακροοικονομία και Δημόσια Οικονομική.

Για μας μεγάλη σημασία έχει η καλλιέργεια-εξοικείωση των υποψηφίων με το γραπτό δοκίμιο που πρέπει να παρουσιάσουν στις εξετάσεις. Πραγματοποιούμε μία τετράωρη συνάντηση / εβδομάδα για το Κράτος και άλλη μία τετράωρη συνάντηση / εβδομάδα για τα Οικονομικά. Από την 2η συνάντηση των μαθημάτων μας και σε κάθε συνάντηση, γράφετε ένα τεστ διάρκειας 15-20 λεπτών σε έννοιες που παραδόθηκαν στον προηγούμενο μάθημα. Επίσης, σε κάθε συνάντηση, οι καθηγητές σας δίνουν γραπτή
εργασία για το σπίτι ώστε να την φέρετε την επόμενη φορά του μαθήματος.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, συζητιούνται στην τάξη θέματα που έχουν πέσει σε προηγούμενους διαγωνισμούς ενώ με το τέλος των μαθημάτων πραγματοποιούνται ασκήσεις προσομοίωσης σε πραγματικές συνθήκες του διαγωνισμού για την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων.

Τέλος, σας “μαθαίνουν” πόσο σημαντικό είναι η δημιουργία Πλάνου Απάντησης πριν ξεκινήσετε να γράφετε.


ΘΕΜΑΤΑ Α – Β ΣΤΑΔΙΟΥ 27ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ

04/06/2020- Ορισμός εξεταστικών κέντρων 27ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού

25/05/2020 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΕΕ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 27ΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  • 03/07/2020 Γνώσεις και Δεξιότητες
  • 04/07/2020 Οργάνωση και Λειτουργία Κράτους
  • 05/07/2020 Οικονομικά

12-03-2020 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΕΕ – ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΣΗΣ 27ΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Έναρξη νέου τμήματος προετοιμασίας την Τετάρτη 24/06/2020 και ώρες 18:00-22:00 με στόχο τον 28ο Εισαγωγικό Διαγωνισμό, που σύμφωνα με πληροφορίες μας θα γίνει σχετικά άμεσα δεδομένου ότι έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για τη διεξαγωγή του.

Τρόπος προετοιμασίας για τα μαθήματα Οικονομικών και Οργάνωσης και Λειτουργίας Κράτους:

Οι συναντήσεις μας χωρίζονται ανά θεματική ενότητα, οπότε για το μάθημα του Κράτους οι θεματικές που έχουμε είναι: Ευρωπαικό Δίκαιο – Συνταγματικό Δίκαιο και Πολιτική Επιστήμη ενώ για το μάθημα των Οικονομικών οι θεματικές που έχουμε είναι: Μικροοικομία – Μακροοικονομία και Δημόσια Οικονομική.

Για μας μεγάλη σημασία έχει η καλλιέργεια-εξοικείωση των υποψηφίων με το γραπτό δοκίμιο που πρέπει να παρουσιάσουν στις εξετάσεις. Πραγματοποιούμε μία τετράωρη συνάντηση / εβδομάδα για το Κράτος και άλλη μία τετράωρη συνάντηση / εβδομάδα για τα Οικονομικά. Από την 2η συνάντηση των μαθημάτων μας και σε κάθε συνάντηση, γράφετε ένα τεστ διάρκειας 15-20 λεπτών σε έννοιες που παραδόθηκαν στον προηγούμενο μάθημα. Επίσης, σε κάθε συνάντηση, οι καθηγητές σας δίνουν γραπτή
εργασία για το σπίτι ώστε να την φέρετε την επόμενη φορά του μαθήματος.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, συζητιούνται στην τάξη θέματα που έχουν πέσει σε προηγούμενους διαγωνισμούς ενώ με το τέλος των μαθημάτων πραγματοποιούνται ασκήσεις προσομοίωσης σε πραγματικές συνθήκες του διαγωνισμού για την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων.

Τέλος, σας “μαθαίνουν” πόσο σημαντικό είναι η δημιουργία Πλάνου Απάντησης πριν ξεκινήσετε να γράφετε.