ΕΣΔΔΑ Διαγωνισμός 2014 : Άμεσα ξεκινούν οι διαδικασίες για την κατάρτιση της προκήρυξης της ΚΔ’ Εκπαιδευτικής Σειράς. Ο διαγωνισμός αναμένεται από Ιούνιο μέχρι Οκτώβριο. Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ ξεκινούν νέο τμήμα για τον ΚΔ’ Εισαγωγικό Διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ τη Παρασκευή 9 Μαίου 2014.

Επικοινωνήστε έγκαιρα μαζί μας για τη κράτηση θέσης. Επωφεληθείτε από τις νέες εξαιρετικές τιμές μας και από τις εξαιρετικά στοχευμένες και σύμφωνα με αυτά που διδάσκονται στη σχολή σημειώσεις μας.

Παρέχουμε με διαφορά το πιο ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της αγοράς. Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ κατανοώντας τις οικονομικές δυσκολίες των καιρών μας, παρέχουν το πρόγραμμα προετοιμασίας για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή:

ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 150 ΩΡΕΣ 1200 ΕΥΡΩ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 150 ΩΡΕΣ 790 ΕΥΡΩ

(Οι 150 ώρες αναλύονται ως εξής: 85 ώρες Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους και 65 ώρες Πολιτική Οικονομία)