ΕΣΔΔΑ Διαγωνισμός 2013 : Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο αίτηση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης προς όλα τα Υπουργεία και τις Διευθύνσεις Προσωπικού για τις ανάγκες τους σε εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να καταρτηθεί ο κατάλογος για τους εισακτέους της εικοστής τρίτης εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).

Αυτό σημαίνει οτι το αργότερο σε πέντε μήνες, σύμφωνα με τς εμπειρίες προηγούμενων ετών, θα έχει εκδοθεί η προκήρυξη για τον Εικοστό Τρίτο Εισαγωγικό Διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Ολόκληρο το έγγραφο παρατίθεται παρακάτω.

Η νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την ΕΣΔΔΑ.

Αναρτήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο καθορισμός του αριθμού εισακτέων στον 23ο εισαγωγικό διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ σε εκατό (100) σπουδαστές.

Ορισμός αριθμού εισακτέων στον 23ο εισαγωγικό διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ

Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο η προκήρυξη για τον Εικοστό Τρίτο Εισαγωγικό Διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Ημερομηνία έναρξης ορίζεται το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2013 όπου οι υποψήφιοι σπουδαστές θα διαγωνιστούν στην Οργάνωση και τη Λειτουργία του Κράτους, ενώ τη Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2013, θα διαγωνιστούν στη Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική.

Ολόκληρη η προκήρυξη παρατίθεται παρακάτω.

Προκήρυξη 23ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔΑ.

To θέμα της Οργάνωσης 2013

Απάντηση στο θέμα της Οργάνωσης 2013

Όλα τα θέματα Πολιτικής Οικονομίας 2013

Απάντηση στο θέμα της Πολιτικής Οικονομίας 2013

Πίνακας αποτελεσμάτων προκαταρτικού σταδίου του 23ου εισαγωγικού διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ (κατά αλφαβητική σειρά)

Πίνακας αποτελεσμάτων προκαταρκτικού σταδίου του 23ου εισαγωγικού διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ (κατά φθίνουσα σειρά)

Υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής δήλωσης συμμετοχής στο τελικό στάδιο

Αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων Τελικό Στάδιο

Όλα τα θέματα της Δημόσιας Διοίκησης

Απάντηση στο θέμα της Δημόσιας Διοίκησης  2013

Ανακοινώθηκαν τα γενικά αποτελέσματα του 23ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Δείτε παρακάτω τα αποτελέσματα του Τελικού Σταδίου

Γενικά Αποτελέσματα 23ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού κατά φθίνουσα σειρά

Αποτελέσματα τελικού σταδίου κατά αλφαβητική σειρά

Γενικά Αποτελέσματα 23ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού κατά αλφαβητική σειρά

Οι εισαγόμενοι στη Σχολή υποβάλλουν, εντός 10 ημερών, γραπτή δήλωση στον Διευθυντή της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., με την οποία αποδέχονται την κατάταξή τους στο τμήμα Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης. Οι δηλώσεις θα υποβάλλονται από 31/12/2013 έως και 09/01/2014 ηλεκτρονικά ή αυτοπροσώπως στις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (Πειραιώς 211, Ταύρος), από 9:30 έως 14:30.