Εξελίξεις για τον Εικοστό Τρίτο Διαγωνισμό της ΕΣΔΔ.

Σύμφωνα με αποκλειστικές και αξιόπιστες πληροφορίες της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ προχωράει η διαδικασία έκδοσης προκήρυξης για τον Εικοστό Τρίτο Διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ. Οι θέσεις αναμένονται να είναι εκατό, αυξημένες κατά είκοσι από περυσι.

Σύμφωνα με άλλη πληροφορία η προκήρυξη θα μπορούσε να εκδοθεί ακόμα και τον Ιούνιο καθόσον επισπεύθηκαν και ολοκληρώθηκαν πιο γρήγορα του αναμενόμενου οι διαδικασίες κατάρτισης της προκήρυξης.

Η προκήρυξη για την ΕΣΔΔ είναι έτοιμη να εκδοθεί ακόμα και τον Ιούνιο, εαν δεν υπάρξει κώλυμμα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, οπότε θα εκδοθεί το Σεπτέμβρη.

 

 

 

 

 

 

 

Γ