Εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα στον τρόπο εισαγωγής στην Ιατρική Σχολή Αθηνών όπως και σε όλες τις σχολές

Σύμφωνα με εγκύκλιο τιυ Υπουργείου Παιδείας προς όλες τις σχολές της χώρας, τα θέματα των κατατακτηρίων εξετάσεων για όλες τις σχολές θα λαμβάνονται με κλήρωση που θα γίνεται την τελευταία στιγμή απο τράπεζα 100 ισοδύναμων θεμάτων.

Όπως γίνεται κατανοητό, αυτό πλέον εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό το αδιάβλητο των εξετάσεων, κυρίως σε σχολές μεγάλης ζήτησης όπως η Ιατρική αλλά και το Παιδαγωγικό Αθηνών.