Εκδόσεις

Ειδικά Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Πρόσβαση

Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ- Μαθηματικές και Αναλυτικές Δεξιότητες

Είναι το πρώτο από τη σειρά των τριών βιβλίων που τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ παρουσιάζουν στο αναγνωστικό κοινό. Πρόκειται για ένα βιβλίο μοναδικό στο είδος του στην ελληνική βιβλιογραφία, αφού για πρώτη φορά παρουσιάζει θέματα που ανταποκρίνονται ακριβώς στο πνεύμα του τεστ δεξιοτήτων του ΑΣΕΠ, στον τομέα των μαθηματικών-αναλυτικών δεξιοτήτων. Με πολύ προσεκτικά επιλεγμένες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ο κ. Ευάγγελος Κούκλης δίνει στον υποψήφιο του τεστ δεξιοτήτων ένα πολύτιμο βιβλίο εξάσκησης πάνω σε ερωτήσεις που πραγματικά προσομοιάζουν τις ερωτήσεις του τεστ δεξιοτήτων του ΑΣΕΠ. Αυτό αποδεικνύεται και από τα θέματα τεστ δεξιοτήτων προηγουμένων ετών που παρατίθενται στο τέλος του βιβλίου (περιέχονται όλα μέχρι και το 2008).

Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ – Λεκτικές Δεξιότητες

Στο δεύτερο βιβλίο της τριλογίας παρουσιάζονται διεξοδικά θέματα λεκτικών δεξιοτήτων για το Τεστ Δεξιοτήτων του ΑΣΕΠ. Πρόκειται για ερωτήσεις κατανόησης κειμένου και χρήσης της ελληνικής γλώσσας αλλά και ειδικές ερωτήσεις που ελέγχουν την ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί ένα επιχείρημα, έναν τρόπο έκφρασης ή μια φράση αλλά και να συνθέτει παραγράφους από τις προτάσεις που τις αποτελούν, όπως και άλλα εξειδικευμένα τεστ, που μόνο στο τεστ δεξιοτήτων εμφανίζονται. Οι πολύ επιτυχημένες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής προσομοιάζουν ακριβώς αυτές του ΑΣΕΠ, όπως φαίνεται και από τα θέματα παλαιότερων ετών που παρατίθενται στο τέλος του βιβλίου.

Η πρώτη έκδοση εξαντλήθηκε και το βιβλίο αυτό διατίθεται σε δεύτερη εμπλουτισμένη έκδοση η οποία περιέχει και το πρώτο (και μοναδικό μέχρι στιγμής-Οκτώβριος 2014) ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ που διεξήγαγε το ΑΣΕΠ το Νοέμβριο του 2008.

Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ – Γενικές Γνώσεις και Τεστ Προσομοίωσης

Στο τρίτο βιβλίο της τριλογίας αντιμετωπίζονται οι ερωτήσεις γενικών γνώσεων που θα περιέχει το Τεστ. Μέσα από 2000 πολύ προσεκτικά επιλεγμένες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής δίνεται στον υποψήφιο η δυνατότητα να εξασκηθεί σε ερωτήσεις γενικών γνώσεων που είναι πραγματικά στο πνεύμα του ΑΣΕΠ. Οι ερωτήσεις χωρίζονται σε 7 κατηγορίες γενικών γνώσεων και τα θέματα παλαιότερων ετών στο τέλος του βιβλίου επιβεβαιώνουν πόσο μοιάζουν με αυτές που ζητούν οι θεματοδότες. Πριν απ’αυτά παρατίθενται 4 γενικά τεστ προσομοίωσης των 100 ερωτήσεων το καθένα τα οποία προσομοιάζουν το συνολικό Τεστ Δεξιοτήτων του ΑΣΕΠ, περιλαμβάνοντας ερωτήσεις τόσο γενικών γνώσεων όσο και μαθηματικών-αναλυτικών και λεκτικών δεξιοτήτων, συνδυάζοντας έτσι και ολοκληρώνοντας και τα τρία βιβλία της τριλογίας.

Σημείωση:  Οι 7 κατηγορίες γενικών γνώσεων είναι: 1) Ιστορία και Πολιτική  2) Γεωγραφία  3) Επιστήμες   4) Δίκαιο, Πολιτικοί και Ευρωπαϊκοί Θεσμοί  5) Οικονομία  6) Τέχνες και Γράμματα  και  7) Χρήση Ελληνικής Γλώσσας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι 7 αυτοί τομείς ταιριάζουν πλήρως με τους τομείς που αναφέρει το σχέδιο νόμου του 2014 για την ΕΣΔΔ (βλέπε σχετική σελίδα μας)…

ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών – Παιδαγωγικά και Γενική Διδακτική, Η γνώση μέσα από ερωτήσεις

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά χρηστικό βιβλίο για τον εκπαιδευτικό-υποψήφιο των εξετάσεων του ΑΣΕΠ, όλων των ειδικοτήτων. Έχοντας την πείρα 8 και πλέον ετών πολύ επιτυχημένης προετοιμασίας εκπαιδευτικών για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ, η κ. Μαρία Σωτηράκου ετοίμασε ένα απάνθισμα θεωρίας και ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, που δίνουν στον υποψήφιο, πολύ περιεκτικά, σε 22 θεματικές ενότητες, τα βασικότερα θεωρητικά στοιχεία παιδαγωγικών και γενικής διδακτικής που χρειάζεται για τις εξετάσεις, συνοδευόμενα από πολύ προσεκτικά επιλεγμένες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, προσομοιάζουσες αυτές που δίνονται από το ΑΣΕΠ. Στο τέλος παρατίθενται 6 γενικά τεστ προσομοίωσης με ερωτήσεις από όλες τις θεματικές ενότητες και το βιβλίο ολοκληρώνεται με τα θέματα παλαιοτέρων ετών του ΑΣΕΠ.