ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1Γ/2019 ΓΙΑ ΓΡΑΠΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 60 ΘΕΣΕΩΝ ΔΕ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

‘Εναρξη προετοιμασίας το Σάββατο 30/03/2019 και ώρες 14:00-18:00.

Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκαιρη κράτηση θέσης…


Απαραίτητα προσόντα για την συμμετοχή στο γραπτό διαγωνισμό:

1) Απολυτήριο Λυκείου

2) Πιστοποιημένη άριστη γνώση Αγγλικών

3) Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

4)Υπάρχει ηλικιακό όριο των συμμετεχόντων –  οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι γεννημένοι από το 1984 έως και το 1998 δηλαδή το μέγιστο όριο ηλικίας είναι να μην έχουν ξεπεράσει οι υποψήφιοι το 35ο έτος της ηλικίας τους

Τα μαθήματα που θα εξεταστούν γραπτά θα είναι:

1) Λεκτικές Δεξιότητες-Κατανόηση Κειμένου –  Προετοιμασία: 30 ώρες – 280€

Προμηθευτείτε το βιβλίο εκδόσεων του φροντιστηρίου μας για τις Λεκτικές Δεξιότητες

2) Άλγεβρα – Στοιχεία Στατιστικής – Προετοιμασία: 70 ώρες – 580€

3) Λογιστική – Προετοιμασία: 40 ώρες – 380€

4) Οικονομική Θεωρία – Προετοιμασία: 40 ώρες – 380€

Συνολικές ώρες προετοιμασίας και κόστος: 180 ώρες / 1620€

 

Για όσους παρακολουθήσουν ολοκληρωμένη την προετοιμασία, θα υπάρχει έκπτωση από 1620€ στα 1180€