Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ ξεκινούν άμεσα, την Τετάρτη 7/3/2012, νέα εξειδικευμένα τμήματα για τις εξετάσεις ΠΕ 61 και ΠΕ 71 νηπιαγωγών και δασκάλων ειδικής αγωγής. Επειδή θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να δηλώσετε συμμετοχή στο πρώτο δοκιμαστικό μας μάθημα.

Δείτε την εξεταστέα ύλη που ανακοινώθηκε 24/11/2010 από το Υπουργείο Παιδείας:

1. ΠΕ 61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

2. ΠΕ 71 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Οι νεώτερες εξελίξεις για το Διαγωνισμό της Ειδικής Αγωγής