Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης;

22ος Εισαγωγικός Διαγωνισμός

Προκαταρκτική Φάση

 

Απάντηση στο θέμα της Πολιτικής Οικονομίας 2012