Έναρξη τμήματος προετοιμασίας για το Διαγωνισμό EPSO εντός του Ιανουαρίου 2023.