ΑΑΔΕ Διαγωνισμός 2018- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΑΔΕ Διαγωνισμός 2018 :Περίπου στις θέσεις που είχαμε γράψει, δηλαδή 548 από τις 800 που είχε ζητήσει αρχικά το Υπουργείο Οικονομικών, αποφασίστηκε τελικά ο γραπτός Διαγωνισμός του Υπουργείου Οικονομικών.

Θέματα ΛΕΚΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1Γ/2017

Απαντήσεις ΛΕΚΤΙΚΏΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1Γ/2017

Θέματα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1Γ/2017

Απαντήσεις ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1Γ/2017

Θέματα ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1Γ/2017

Απαντήσεις ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1Γ/2017

Θέματα ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 1Γ/2017

Απαντήσεις ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 1Γ/2017

11/07/2018 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

07/07/2018 και 08/07/2018 η Διεξαγωγή του γραπτού διαγωνισμού 1Γ/2017

01/12/2017 Προκήρυξη 1Γ/2017 Υπουργείου Οικονομικών

21/12/2017 Τροποποίηση για την ύλη της Λογιστικής στους ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Οι θέσεις είναι 548, κατηγορίας ΠΕ μόνο, και για συγκεκριμένα πτυχία ΠΕ μόνο.

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στον ΑΣΕΠ από 03/01/2018 έως 18/01/2018 στις 14:00.

12.031 αιτήσεις υποβλήθηκαν στον ΑΣΕΠ

Η προσέλευση των υποψηφίων στις εξετάσεις αναλύεται ως εξής:

ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ – ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ7022 υποψήφιοι
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ5141 υποψήφιοι
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1611 υποψήφιοι
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ & ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ398 υποψήφιοι

Δείτε εδώ τις θέσεις σε όλη την Ελλάδα καθώς και τα πτυχία που ζητούνται (όλα τα Οικονομικά Πτυχία, Πτυχία Οικονομικής Στρατιστικής και Πτυχία Νομικής).

Σε αντίθεση με τους Διαγωνισμούς των ετών 2002, 2004 και 2009, όπου όλοι οι ΠΕ έδιναν τα ίδια 6 μαθήματα (με διαφορετικούς συντελεστές για την κάθε πρικηρυσσόμενη θέση), η Κατανομή των θέσεων που ανακοίνωσε την Τετάρτη 22/11/2017, ώρα 17:00, ο ΑΣΕΠ  αναφέρει στην τελευταία στήλη ότι κάθε μία από τις 3 ομάδες πτυχίων (101 Νομικής, 102 Οικονομικών και 103 Στατιστικής) θα εξεταστεί και σε μια αντίστοιχη ομάδα μαθημάτων. Οι ομάδες που ανακοινώθηκαν τελικά με την Προκήτυξη της Παρασκευής  01/12/2017 είναι οι εξής:

ΟΜΑΔΑ Α – 101   ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ

1.Λεκτικές Δεξιότητες – Συντελεστής Βαρύτητας  1

2. Δημοσιονομικό & Φορολογικό Δίκαιο – Συντελεστής Βαρύτητας  3

ΟΜΑΔΑ Β – 102   ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ

1.Λεκτικές Δεξιότητες – Συντελεστής Βαρύτητας  1

2. Λογιστική – Συντελεστής Βαρύτητας  3

ΟΜΑΔΑ Γ – 103    ΠΕ  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

1.Λεκτικές Δεξιότητες – Συντελεστής Βαρύτητας  1

2. Στατιστική – Συντελεστής Βαρύτητας  3

(Οι πτυχιούχοι της κατηγορίας 103, ανάλογα με τις θέσεις που θα δηλώσουν, δύνανται να εξεταστούν στην ομάδα μαθημάτων Β ή στην ομάδα μαθημάτων Γ ή και στις δύο).