Διαγωνισμός στην Τράπεζα Ελλάδος το 2017

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων ΠΡΟΣΒΑΣΗ, το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος ενέκρινε την προκήρυξη  60 θέσεων προσωπικού ΠΕ και ΔΕ, εκ των οποίων οι περισσότερες θα είναι ΠΕ.

Η προκήρυξη αναμένεται να εκδοθεί από τον ΑΣΕΠ τον Σεπτέμβριο του 2017 και ο γραπτός διαγωνισμός να διεξαχθεί τον Δεκέμβριο του 2017.

Μαθήματα ΠΕ  –  ΔΕ και Θέματα Διαγωνισμού 2007