Διαγωνισμός ΑΣΕΠ 2008 – ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

Παρά τον απαράδεκτα περιορισμένο αριθμό θέσεων (480) και την εξ αυτού του γεγονότος αναμενόμενη …ιδιομορφία των θεμάτων, οι επιδόσεις μας και σε αυτόν το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ φιλολόγων ήταν και πάλι εξαιρετικές (βλ. και σχετικό σύνδεσμο “ΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΜΑΣ” στην αρχική μας σελίδα).

Ο διαγωνισμός είχε αρχικά οριστεί από το ΑΣΕΠ για τις 20/12/2008, όπως έπρεπε για την έγκαιρη έκδοση των αποτελεσμάτων. Λόγω των ταραχών στο κέντρο της Αθήνας όμως, και με σύμφωνη γνώμη του ΑΣΕΠ και του Υπουργείου Παιδείας, διεξήχθη τελικά το Σάββατο 31/1/2009 και την Κυριακή 1/2/2009.