Δείτε κατ’αποκλειστικότητα και ολοκληρωμένα τα θέματα του Διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2Γ/2022

Αθήνα, 06 Μαρτίου 2023

Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ παρουσιάζουν κατ’αποκλειστικότητα και ολοκληρωμένα τα θέματα του ΑΣΕΠ που δόθηκαν το Σάββατο 04/03/2023.

Πρόκειται για τα θέματα του Πρώτου Επίσημου Γραπτού Διαγωνισμού του Ασεπ για τνην πρόσληψη όλων των υπαλλήλων του δημοσίου.

ΑΣΕΠ-2Γ-2022-ΘΕΜΑΤΑ-ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ-ΚΑΙ-ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΣΕΠ-2Γ-2022-ΘΕΜΑΤΑ-ΕΞΕΤΑΣΗΣ-ΓΝΩΣΕΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΥ-ΚΑΙ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Παρατήρηση: όλα τα θέματα είχαν προβλεφθεί από τα φροντιστήρια μας και είχαν διδαχθεί στα μαθήματά μας. Επίσης, πολύ ευστοχα ήταν τα βιβλία μας, ιδιαίτερα εκείνο με τα θέματα εργασιακής αποτελεσματικότητας που ήταν μοναδικό στην Ελληνική Βιβλιογραφία.