Γραπτός θα είναι ο διαγωνισμός του Υπουργείου Οικονομικών

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ο διαγωνισμός για τη πρόσληψη των 200 Ελεγκτών για το Υπουργείο Οικονομικών θα είναι γραπτός όπως προβλέπεται και από το σχετικό νόμο 2190 του 1994. Η παρανόηση που παρουσιάστηκε τις τελευταίες εβδομάδες στον ημερήσιο τύπο περί προσλήψεως με τη διαδικασία των μορίων οφείλεται στο γεγονός οτι τοποθετήθηκαν ήδη 200 υπάλληλοι στο Υπουργείο Οικονομικών από τη λίστα επιλαχόντων του διαγωνισμού του 2009, με τη διαδικασία των μορίων. Πρόκειται όμως να προσληφθούν άλλοι 200 υπάλληλοι στο Υπουργείο Οικονομικών, ως Ελεγκτές Βεβαίωσης και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Επειδή αυτοί οι υπάλληλοι θα είναι καινούργιοι, ο μόνος νόμιμος τρόπος πρόσληψής τους είναι ο γραπτός διαγωνισμός.