Γραπτός Διαγωνισμός 60 θέσεων ΔΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος

Το Σάββατο 30/03/2019 και ώρες 14:00-18:00 ξεκινά νέο τμήμα προετοιμασίας με το μάθημα των Μαθηματικών (Άλγεβρα-Στατιστική).

Περιορισμένος αριθμός θέσεων…