Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ 2022

Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ είναι τα μοναδικά φροντιστήρια που από το 2012 προετοιμάζουν για τους διαγωνισμούς της EPSO,

βάσει των οποίων είναι σχεδιασμένος ο νέος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ το 2022.

-Έναρξη τμήματος Πέμπτη 21/10/2021 και ώρες 18:00-22:00.

Δηλώσεις συμμετοχής στο 210 380 0303