Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ 2022

Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ είναι τα μοναδικά φροντιστήρια που από το 2012 προετοιμάζουν για τους διαγωνισμούς της EPSO,

βάσει του οποίου θα είναι ο νέος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ το 2022.

Έναρξη τμήματος προετοιμασίας εντός του Σεπτεμβρίου 2021.

Δηλώσεις συμμετοχής στο 2103800303