Νέα σειρά 3 βιβλίων για τον γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2Γ/2022

Βιβλίο 1: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το πρώτο  της σειράς των τριών  βιβλίων των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων ΠΡΟΣΒΑΣΗ είναι το μοναδικό στην ελληνική βιβλιογραφία που καλύπτει πλήρως όλα τα θέματα που έχουν τεθεί και που αναμένεται να τεθούν σε Τεστ Δεξιοτήτων Μαθηματικού Συλλογισμού, όπως αυτό το Τεστ Δεξιοτήτων που, σύμφωνα με τη σχετική Προκήρυξη του 2022, θα τεθεί στον νέο Μεγάλο Γραπτό Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. 

Περιέχει:

α) Μια πολύ συνοπτική και περιεκτική θεωρία Μαθηματικών. Δεν χρειάζονται παραπάνω θεωρητικές γνώσεις για να αντιμετωπίσει κανείς τα θέματα Μαθηματικού Συλλογισμού που τίθενται σε ένα Τεστ Δεξιοτήτων.

β) 20 πολύ προσεκτικά επιλεγμένα τεστ Μαθηματικού Συλλογισμού των 30 ερωτήσεων το καθένα (σύνολο 600 ερωτήσεις) για εξάσκηση. Τα τεστ αυτά καλύπτουν όλο το εύρος των θεμάτων που τίθενται στους διαγωνισμούς του Δημοσίου των τελευταίων 22 ετών (2000-2022), όπως αποδεικνύεται και από τα θέματα των διαγωνισμών αυτών που παρατίθενται  στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του βιβλίου.

γ) 40 πολύ καλές ερωτήσεις Αφηρημένου Συλλογισμού (Abstract Reasoning) που για πρώτη φορά θα περιέχονται σε ένα τεστ του ΑΣΕΠ. Είναι το είδος των ερωτήσεων που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στους Διαγωνισμούς της και στους οποίους τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ έχουν εξειδικευθεί και παρακολουθούν ανελλιπώς από το 2012. Να σημειωθεί ότι τέτοια θέματα θα τεθούν για πρώτη φορά σε ελληνικό διαγωνισμό, με μόνη εξαίρεση το θέμα 76 του πρώτου και (δυστυχώς) μοναδικού Τεστ Δεξιοτήτων του ΑΣΕΠ που έγινε φευγαλέα στις 30-11-2008…

δ) Όλα τα παλαιότερα θέματα διαγωνισμών δημοσίου που έχουν γίνει στην Ελλάδα τα τελευταία 22 χρόνια (2000-2022) και αφορούν τον Μαθηματικό Συλλογισμό. Τα θέματα είναι άκρως διαφωτιστικά για το τι σημαίνει Μαθηματικός Συλλογισμός και αποδεικνύουν την ποιότητα των τεστ που περιέχει  το βιβλίο. Από τα παλαιότερα αυτά θέματα, πολύτιμος οδηγός για τα νέα θέματα που αναμένονται στον Μεγάλο Γραπτό Διαγωνισμό του 2023   (με κάποιες σύγχρονες διαφοροποιήσεις)  είναι  το περίφημο Τεστ Δεξιοτήτων του ΑΣΕΠ,  που έγινε στις 30-11-2008. Οι διαφοροποιήσεις που αναμένονται είναι οι ερωτήσεις Αφηρημένου Συλλογισμού που βρίσκονται στο βιβλίο 1 και αναφέρονται παραπάνω αλλά και οι ερωτήσεις πάνω σε Εργασιακές Δεξιότητες που περιέχονται στο βιβλίο 3.

Βιβλίο 2:  ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το δεύτερο βιβλίο της σειράς μας περιέχει:

α) Μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση της εξέλιξης της Κατανόησης Κειμένου τα τελευταία 22 χρόνια (2000-2022). Η Κατανόηση Κειμένου είναι η βάση και το μεγαλύτερο τμήμα του Γλωσσικού Συλλογισμού. Όπως φαίνεται από τα θέματα παλαιότερων διαγωνισμών που παρατίθενται στο τέλος του βιβλίου (και κυρίως από το περίφημο Τεστ Δεξιοτήτων του ΑΣΕΠ)  η Κατανόηση Κειμένου αποτελεί το 80% έως 100% του Γλωσσικού Συλλογισμού ενός Τεστ Δεξιοτήτων. Παρουσιάζεται λοιπόν συνοπτικά η εξέλιξη των τεστ Κατανόησης Κειμένου τα τελευταία 22 χρόνια και οδηγείται ο υποψήφιος στο να καταλάβει πώς θα είναι τα τεστ Κατανόησης Κειμένου που θα αντιμετωπίσει στο πλαίσιο του Γλωσσικού Συλλογισμού του Μεγάλου Γραπτού Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.

β) Παρατίθενται ανεξάρτητες ερωτήσεις πάνω στη χρήση της ελληνικής γλώσσας για εξάσκηση. Οι ερωτήσεις αυτές αποτελούν το υπόλοιπο 0% έως 20% ενός τεστ Γλωσσικού Συλλογισμού. Ελέγχουν τις γνώσεις γραμματικής και συντακτικού που υποτίθεται ότι αποκομίζει κάποιος στα 12 χρόνια της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης ελέγχουν τη δυνατότητα του υποψήφιου να παραθέτει προτάσεις με λογική σειρά και να συνθέτει μικρά ανεξάρτητα κείμενα με αυτές.

γ) Στο τρίτο και τελευταίο μέρος του βιβλίου παρατίθενται όλα τα θέματα παλαιότερων διαγωνισμών. Είναι όλα τα θέματα που έχουν τεθεί στην Ελλάδα τα τελευταία 22 χρόνια και αφορούν τον Γλωσσικό Συλλογισμό. Από τα παλαιότερα θέματα φαίνεται η ποιότητα των θεμάτων που περιέχει το βιβλίο.  Ιδιαίτερο σημείο αναφοράς από τα παλαιότερα θέματα είναι το Τεστ Δεξιοτήτων του ΑΣΕΠ  που έγινε τελικά μόνο μία φορά, το 2008, λόγω της απροσδόκητης οικονομικής κρίσης, αλλά που είχε εξαγγελθεί από το 2007 ότι θα αποτελέσει τη βάση για όλους τους διαγωνισμούς πρόσληψης του Δημοσίου και που τελικά επιστρέφει ως κομμάτι του Μεγάλου Γραπτού Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ το 2023.

ΒΙΒΛΙΟ 3: ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ και ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Το τρίτο βιβλίο της σειράς παρουσιάζει θέματα Γενικών Γνώσεων αλλά και των νεοεισαχθέντων Εργασιακών Δεξιοτήτων:

α)   Στο πρώτο μέρος ταξινομούμε τις Γενικές Γνώσεις σε 2 τομείς: 1) Δίκαιο, Πολιτικοί και Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και 2) Οικονομία. Παρατίθενται 500 πολύ προσεκτικά επιλεγμένες ερωτήσεις γενικών γνώσεων που είναι πραγματικά μέσα στο πνεύμα των ερωτήσεων του ΑΣΕΠ, όπως επιβεβαιώνεται και από τα θέματα παλαιότερων διαγωνισμών στο τρίτο μέρος  του βιβλίου. Σημειώνουμε ότι η ΠΡΟΣΒΑΣΗ είχε, με ανάρτησή της την 17-10-2022, προβλέψει την επικράτηση των 2 αυτών τομέων στις Γενικές Γνώσεις του ΑΣΕΠ.

β) Στο δεύτερο μέρος παρατίθενται θέματα Εργασιακών Δεξιοτήτων, που για πρώτη φορά θα τεθούν σε Τεστ Δεξιοτήτων του ΑΣΕΠ.  Επειδή ο τομέας αυτός είναι καινούριος, επικρατεί σύγχυση μεταξύ των υποψηφίων, που εντείνεται από διάφορα ακατάλληλα και αποπροσανατολιστικά δημοσιεύματα ή και  «βοηθήματα»  που κυκλοφορούν. Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ, όντας τα μόνα  που έχουν εκπαιδεύσει υποψηφίους για τους διαγωνισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EPSO) για πολλά χρόνια (από το 2012) και ακολουθώντας την Προκήρυξη του 2022,  διαχωρίζουν τις Δεξιότητες στον Εργασιακό Χώρο σε 2 κατηγορίες: α) Ανάλυση και Επίλυση Προβλημάτων στον Εργασιακό Χώρο  και  β)  Ιεράρχηση Προτεραιοτήτων στον  Εργασιακό Χώρο. Παραθέτουμε 80 ειδικά επιλεγμένες ερωτήσεις, 40 για κάθε έναν από τους δύο τομείς. Δίνουμε έτσι για πρώτη φορά στους υποψήφιους τη δυνατότητα να εξασκηθούν σε θέματα που προσομοιάζουν πραγματικά  με αυτά που θα αντιμετωπίσουν στον Μεγάλο Γραπτό Διαγωνισμό.

γ) Τέλος, παραθέτουμε όλα τα θέματα παλαιότερων Διαγωνισμών Δημοσίου που περιέχουν Γενικές Γνώσεις. Από τα θέματα αυτά αναδεικνύεται η συνάφεια και η καταλληλότητα των θεμάτων που παραθέτουμε στο πρώτο μέρος του βιβλίου.

Δημοσιεύουμε παρακάτω παροράματα και παρατηρήσεις στο τρίτο βιβλίο ( ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ και ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ). Τα περισσότερα από αυτά οφείλονται σε τυπογραφικά λάθη λόγω πίεσης χρόνου.