Βγήκε η Προκήρυξη των Συμβολαιογράφων

Οι κενές θέσεις Συμβολαιογράφων είναι οι ακόλουθες:

Σύνολο θέσεων σε όλη την Ελλάδα: 408

Σύνολο θέσεων στην Αθήνα: 155

Σύνολο θέσεων στον Πειραιά: 29

Προκήρυξη Συμβολαιογράφων 2012