Πιθανές (όχι σίγουρες) αλλαγές της τελευταίας στιγμής:

1) Έχει ζητηθεί από πολλούς υποψήφιους να επιτραπεί η επιλογή ξένης γλώσσας και να καταργηθεί η επιβολή των αγγλικών. Οι περισσότεροι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι κομμάτων θεωρούν το αίτημα δίκαιο και θα το ζητήσουν. Άγνωστο αν θα ενδώσει ο υπουργός, ο οποίος είναι γενικά υπέρ της απλοποίησης…

2) Κάποιοι από το Υπουργείο ζητούν ακόμα περισσότερη απλοποίηση του διαγωνισμού εισάγοντας το σύστημα των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και στα δύο κλασικά μαθήματα (Οργάνωση και Πολιτική Οικονομία) εκτός από το Τεστ Δεξιοτήτων. Ίδομεν…

Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ…