Έναρξη νέου Τμήματος

Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ ξεκινούν νέο τμήμα το Σάββατο 19/1/2013 στις 11:00, για τον επικείμενο διαγωνισμό των Συμβολαιογράφων.

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας.