Έναρξη νέου Τμήματος

Τη Τετάρτη 12/12/2012 στις 18:00 ξεκινάει το νέο μας τμήμα για το διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ.

 

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να εξασφαλίσετε τη θέση σας…