Κατατακτήριες Παιδαγωγικό Αθηνών 2021-2022

24 Διαθέσιμες θέσεις για τις Κατατακτήριες Παιδαγωγικό Αθηνών

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2021-2022

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Εξεταστέα ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ.έτους 2021 – 2022

 • Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Καινοτομία: Αλληλεπίδραση Α.Π.Σ. και Διδακτικής Πράξης
  Βρεττός Ι. & Καψάλης Α. (2014), Αναλυτικά Προγράμματα: Θεωρία, Έρευνα και Πράξη (ε΄έκδοση) Αθήνα: Διάδραση.
  Σελίδες: 11-13, 51-95, 161 – 182, 183 – 227, 228 – 250, 310 – 316
  Χατζηγεωργίου, Γ. (2012). Γνώθι το curriculum. Γενικά και ειδικά θέματα αναλυτικών προγραμμάτων και διδακτικής. Αθήνα: Διάδραση,
  Σελίδες: 31 – 98, 99 -117, 173 – 195, 281 – 295, 297 – 309.
  Μπαμπάλης, Θ. (2014). Από την αγωγή στην εκπαίδευση. Επισημάνσεις στην εξέλιξη της Παιδαγωγικής Επιστήμης Αθήνα, Διάδραση
  Σελίδες: 129 – 172, 175 – 239, 243 – 251.
  Μαλαφάντης, K. (2011). Το παραμύθι στην εκπαίδευση, Αθήνα, Διάδραση
  Σελίδες: . 117-169, 233-307.
  Μυλωνάκου-Κεκέ, Η. (2019). Σχολείο, Οικογένεια και Κοινότητα: Συνεργασία, Ενδυνάμωση και Ανάπτυξη. Αθήνα, Αρμός
  Σελίδες.: 21-32, 41-63, 418-423, 427-446.
 • Εισαγωγή στη γλωσσολογία
  Μέρος Α: Θεωρία
  Θέματα: Βασικές γλωσσολογικές έννοιες, γλωσσικά επίπεδα, ιστορία της ελληνικής γλώσσας
  – Μαγουλάς, Γ. & Μαγουλά, Ε. (2019). Γλωσσολογία και ελληνική γλώσσα. Θέματα διαχρονίας και συγχρονίας. Αθήνα: Πεδίο [κεφάλαια: 1, 10, 11]
  – Μπαμπινιώτης , Γ. (1998). Θεωρητική Γλωσσολογία. Αθήνα. [κεφάλαια: 1, 2, 3 και 6 ]
  – Γούτσος, Δ. (2012). Γλώσσα. Κείμενο, Ποικιλία, Σύστημα. Αθήνα: Κριτική [κεφάλαια: 6, 7, 8 και 10]
  Μέρος Β: Εφαρμογές
  Θέματα: το λεξιλόγιο της Ν. Ελληνικής : σημασίες, δάνεια, αντιδάνεια, ετυμολογία λέξεων, οικογένειες λέξεων, σημασιολογικές σχέσεις (συνωνυμία, αντίθεση, λεξιλογικά πεδία κ.λπ.).
  Για την παραπάνω θεματική μπορείτε να αξιοποιήσετε τα παρακάτω:
  – Νάκας, Θ & Ντίνας, Κ. (επιμ). (2018). Figura in Praesentia – Τιμητικός τόμος Θανάση Νάκα, Αθήνα: Πατάκη. [σελίδες: 151-166 (Κατσούδα) και 167-196 (Κατσούδα-Νάκας)]
  http://pms-ritorikis.uowm.gr/figura-in-praesentia/
  – «Γλωσσικές ασκήσεις για το Γενικό Λύκειο», (Μάθημα: Νεοελληνική γλώσσα) Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/DSGL Glossikes-Askiseis_Lyk.pdf
  – Λεξικά της Νέας Ελληνικής (χρηστικά, συνωνύμων, αντωνύμων, παράγωγων και σύνθετων)
 • Μαθηματικά Ι
  Αξιωματική Θεμελίωση μιας Μαθηματικής Θεωρίας
  Στοιχεία λογικής
  Μέθοδοι απόδειξης
  Στοιχεία Θεωρίας συνόλων και πράξεις συνόλων
  Συστήματα αρίθμησης θέσης
  Η έννοια του ποσού ή του μεγέθους
  Πράξεις ποσών με μέτρα φυσικούς αριθμούς (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση)
  Ευκλείδεια διαίρεση
  Διαιρετότητα
  Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης – Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο
  Μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων
  Ρητοί –Άρρητοι αριθμοί
  Αναλογίες, ποσά ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα, ποσοστά.
  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 • Εξαρχάκος Γ. Θ.: «Εισαγωγή στα Μαθηματικά», Τεύχος Α΄ Άλγεβρα
 • Γ.Δημάκος –Κ.Μπρουχούτας «Μεθοδολογία λύσης αριθμητικών προβλημάτων»
 • Ρασσιάς Μ.Ι «Θεωρία Αριθμών»
 • Σχολικά βιβλία Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης