Διαγωνισμός ΑΣΕΠ 2006 – ΠΕ 08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ