Διαγωνισμός ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών 2004 – ΠΕ 08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ