Διαγωνισμός ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών 2002 – ΠΕ19 20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ