Διαγωνισμός ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών 2002 – ΠΕ 15 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ