Διαγωνισμός ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών 2002 – ΠΕ 08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ