Διαγωνισμός ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών 2000 – ΠΕ19 20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ