Διαγωνισμός ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών 2000 – ΠΕ 15 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ