Διαγωνισμός ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών 2000 – ΠΕ 08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ