Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα εξετάσεων του τελικού σταδίου της ΕΣΔΔΑ