Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων για τη Σχολή Δικαστών (Κατεύθυνση Εισαγγελέων) Με Σειρά