Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων για τη Σχολή Δικαστών (Διοικητική Κατεύθυνση)