Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων για τη Σχολή Δικαστών (Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη) Με Σειρά