Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του προκαταρκτικού σταδίου του ΚΓ’ Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ